İŞ YURTLARI FAALİYETLERİ
RESMİ KURUMLAR

 

PSİKO - SOSYAL SERVİS HİZMETLERİ

Resim 1
Resim 2

 

Psiko-Sosyal Hizmet Biriminin Amaçları:

Kurumumuzda hükümlülerin ruh ve beden sağlığına ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, bunun yanında kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyuşmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini önleyecek önlemler alan psiko-sosyal servisimizde 2 psikolog ve 1 sosyal çalışmacı ile birlikte yeteri kadar yardımcı infaz ve koruma memurları görev yapmaktadır.

1. Ceza İnfaz Kurumuna gelen her hükümlü ve tutuklu hakkındaki zihinsel, fiziksel, duygusal, eğitimsel ve sosyal – kültürel özellikleri tespit etmek,

2. Kuruma yeni gelen hükümlü tutukluların kafalarındaki cezaevi değerlendirmesini öğrenip, onları olumsuz düşünce, duygu ve davranışlara yönlendirebilecek yanlış inanışları ve ön yargıları değiştirmek

3. Ceza İnfaz Kurumuna girmekle ortaya çıkan maddi – manevi kayıplarını, cezaevinin kurallarını ve özel şartlarını tekrar hatırlatıp kendilerine ait gerçekleri bir kez daha onların gözlerinin önüne sererek, kendi kendileriyle yüzleştirmek.

4. Yeni yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli önerilerde bulunarak iç görü yapmalarını sağlamak,

5. Kendileri ve çevreyle ilgili farkındalıklarını arttırarak, cezaevi yaşantıları sırasında neleri kontrol edebileceklerini anlatıp, kontrolleri dışında olan olaylara yönelik yoğun düşünceler içerisine girdiklerinde çaresizlik ve sıkıntıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyarmak, geçmiş ve gelecekle ilgili olumsuz bakış açılarını değiştirip olumlu alternatif düşünceler sunarak streslerini azaltmak, simdi ve su anda yaptıklarının çok daha önemli olduğunu vurgulamak,

6. Ceza İnfaz Kurumunda olmanın çokta kötü bir şey olmadığını, hatta olumlu bir bakış açısıyla kendilerini değiştirmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerinde bir sans olduğunu anlatmak; sevgi, kardeşlik, dürüstlük, mücadele gücü, dirayetli olma, kendine güven vb. erdemler aşılamak

7. Personelin motivasyonunu üst seviyeye çekmek, is stresiyle basa çıkmasını sağlayacak telkinlerde bulunmak, kapalı mekanlarda çalışmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek, personel-personel ve personel-hükümlü/tutuklular arasındaki ilişkileri kuvvetlendirerek çağdaş infaz anlayışını yaymak.

Psiko-Sosyal Hizmet Birimi Programının içeriğine uygun mevcut mesleki teknikleri kullanılarak kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri aşağıdaki baslıklar altında sürdürülmüştür:

Tanıma Faalıyetlerı

Tanıtma Faalıyetlerı

Yönlendırme Faalıyetlerı

Koordınasyon Ve Konsültasyon Faalıyetlerıı

Bireysel Görüşmeler, Grup Çalışmaları

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı KIRŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.