İŞ YURTLARI FAALİYETLERİ
RESMİ KURUMLAR

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE SOSYAL VE KÜLTÜREL

KURSLAR VE ETKİLİKLER


EĞİTİM SERVİSİ


Kırşehir i E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Servisi; hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için, ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim almaları, kazanç sağlayabilecek bir meslek edinmeleri, boş zamanlarını sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerle daha verimli geçirmeleri ve salıverme sonrasında topluma uyum sağlamalarında faydalı olacak davranışları benimsemeleri amaçlarıyla hizmet vermektedir.


Eğitim Servisindeki faaliyetler, Adalet  Bakanlığı Ceza ve  Tevkifevleri  Genel  Müdürlüğünün  Tüzük, Yönetmelik  ve Genelgeleri doğrultusunda; ilgili kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Kurumumuzda 2 Öğretmen, Müftülük tarafından görevlendirilen 1 Uzman Vaiz, 1 Eğitimden sorumlu İnfaz ve Koruma Memuru ile Kütüphaneden Sorumlu İnfaz ve Koruma Memuru hizmet vermektedir. 


A- EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ:


Eğitim ve öğretim faaliyetleri yönelik çalışmalar bireyin sosyal, kültürel ve ekonomik şartları dikkate alınarak hazırlanan yıllık plan çerçevesinde sürdürülmektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde; bireyin doğru tutum ve davranış ile ahlâki değerleri benimsemesi, cezalarının infaz sürelerinin normal hayata yakınlaştırarak salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

 • I. ve II. Kademe Okuma Yazma Kursları: Hükümlü/tutukluların eğitim durumları Ceza İnfaz Kurumuna gelişleri sırasında tespit edilerek okuma yazma bilmeyenler I. Kademe Okuma ve Yazma Kursuna, okur yazar olup İlkokul bitirmemiş olanlar II. Kademe Okuma ve Yazma Kursuna alınmaktadır. Zorunlu eğitim kapsamındaki bu kurslarımız sürekli olarak sürdürülmektedir.

 • Destek Kursları: Açık Öğretim Sistemlerinde okuyan Hükümlü/tutukluların başarı oranlarını artırmak, sınavlarda gerekli olan bilgiyi ve motivasyonu sağlamak, sınavlara hazırlamak amacıyla ihtiyaç duydukları alanlarda Destek Kursları sürdürülmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden temin edilen eğitim cdleri Kurumumuzun merkezi yayın sisteminden yayınlanmaktadır.

 • Sınavlar: ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen bütün sınavlar ilgili birimlerin oluşturduğu sınav komisyonu tarafından Kurumumuzda gerçekleştirilmektedir.

 

            B- MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ:

Hükümlü ve tutukluların kendilerini bir meslek dalında yetiştirmeleri, kurslara katılarak kursun sonucunda başarılı oldukları takdirde "Kurs Bitirme Belgesi" almalarını ve tahliyeleri sonrasında öğrenmiş oldukları bu meslek ile iş bulmalarını sağlamak başta gelen amaçlarımızdandır. Kurumda imkânlar dâhilinde "Mesleki Eğitim Kursları" açılmakta, hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanmaktadır.
            Açılan Mesleki eğitim kurslar:
            Kaynakçılık, berberlik, giyim teknolojisi, ahşap boyama, aşçılık, bilgisayar operatörlüğü, temel             muhasebe, mobilya iskeletçiliği, takı  tasarım kursu. • Avrupa Birliği destekli olarak Model Ceza İnfaz Kurumları Projesi kapsamında Kurumumuz bünyesinde oluşturulan Gıda, İnşaat ve Giyim Teknolojileri Atölyelerinde meslek kursları sürdürülmektedir.

 

C- SOSYAL KÜLTÜREL ve SPORTİF FAALİYETLER:     
Sosyal-Kültürel ve Sportif faaliyetler, Spor Salonu, Çok Amaçlı Salonumuzda, tüm hükümlü/tutukluların dönüşümlü olarak faydalanacağı şekilde yürütülmektedir. Konser, tiyatro gösterimi, konferans ve seminer faaliyetleri kurum bünyesinde sürdürüldüğü gibi ilgili kurum kuruluşlarla işbirliği yapılarak da çeşitlendirilerek sürdürülmektedir.

            KURSLAR:

 • Açılan Sosyal kültürel kurslar:
              Aile eğitimi,Satranç,Halk oyunları,Tiyatro, Saz bağlama ve Resim kursu.

  HOBİ ATÖLYESİ:

  • Kurumumuzda Hobi Atölyesinde istekli olan hükümlü/tutuklular çıkartılarak kendi el işlerini yapıp üretime katkı sağlayarak boş zamanlarını daha verimli geçirmeleri sağlanmaktadır.

  KONFERANS ve SEMİNERLER:

  • Hazırlanan Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde, belirlenen konularda Kurum Psikolog, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı ve Cezaevi Vaizinin yanı sıra ilgili kuruluşlardan gelen eğiticiler tarafından kesintisiz olarak Konferans-Seminerler düzenlenmektedir.

  SPORTİF FAALİYETLER:

  •  Kurumumuzda bulunan Halı sahadan hükümlü/tutuklular dönüşümlü olarak faydalanmaktadırlar. Ayrıca  belirli gün ve haftalarda, Milli bayramlarımızda ödüllü turnuvalar düzenlenmektedir.

   

              D- DİN KÜLTÜR ve AHLAK BİLGİSİ, MANEVİ REHBERLİK HİZMETLERİ:
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kırşehir İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen Cezaevi Vaizi tarafından istekli olan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak sürdürülmektedir. İstekli olan hükümlü/tutuklular ile Cezaevi Vaizi koğuşlarında veya bireysel olarak görüşerek Manevi Rehberlik Hizmetleri yürütülmektedir.

              E- KÜTÜPHANE
  Kurum Kütüphanemize toplam 4271 yayından, her hükümlü/tutuklu 15 günlük okuma süresi için her seferinde 3’er yayın verilmektedir. Ayrıca hükümlü/tutuklular dönüşümlü olarak Kütüphaneye çıkartılarak kitap seçmeleri ve okuma salonundan faydalanmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Kütüphane koleksiyonunu genişletmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı KIRŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.